#02 Årets byggnad 2013 - Södertalje

Viksberg vann 1:a priset.

Med många års erfarenhet som arkitekt åt olika småhusproducenter gjorde jag valet att starta eget arkitektkontor.
Huset är det första jag ritat i mitt egna företag, priset är väldigt glädjande och en bekräftelse på att jag gjort rätt vägval.

Beskrivning: 

”Fritidshuset på den krävande tomten tar upp kampen med såväl tyngdlagen som fantasin och är en ”cliffhanger”, där det vid första påseendet inte ser ut att vara möjligt att bygga. Huset kilar in sig under horisonten och lämnar utsikten från vägen fri.

Spektakulärt och omsorgsfullt utformat väcker byggnaden intresset för modern byggnadskonst, där även energiaspekterna har stor betydelse.
Naturliga material, goda detaljer och sparsmakad design är fundamenten som arkitekturen vilar på. Rummen öppnar sig frikostigt mot solen och den betagande utsikten. En plats för överblick såväl som introspektion, i direktkontakt med elementen.”