#03 Kallfors

TYP: Nybyggnation  av enbostadshus med komplementbyggnader
STORLEK: Huvudbyggnad, BTA200,kvm
PLATS: Södertälje kommun, Järna, Kallfors
KUND: Thermé
BYGGARE: Sjöberg & Thermé AB
ÅR: 2013 Byggstart under sommaren.

Beskrivning: 

Fastigheten ligger söder om Stockholm, i närheten av Järna. Området är vackert beläget med stora naturtomter i sönderläge med utsikt över sjön.

I mitt arbete har jag tagit stor hänsyn till tomtens naturliga förutsättningar, ambitionen är att behålla naturen för mötet med mina minimala byggnader. Resultatet har blivit en ”kottelåda” med tillhörande komplement byggnader.

Huset är kvadratiskt i ett plan och fasaden kommer kläs med stavpanel. Fönstersättningen är i hela parti i olika storlek. Åt söder är fönsterpartiet i princip hela fasaden medan åt norr består partiet av ett fönsterband.

Planlösningen är uppdelad i tre funktions delar. En sociala åt söder som omfattas rumsligt av berget utanför, gränsen mellan ute och inne utgörs endast av glaspartiet. I mitten delen är entrén med passager mellan den privata och sociala delen, alla våtrums funktioner dvs. tvätt, teknik wc och bad inryms i denna del.
Den privata delen består av fyra sovrum och har fönster med utsikt mot skogen i norr.

http://www.kallforsnorra.se/

http://sjobergtherme.se/?q=kallforsnorra